VROUWEN VAN NIEUW-WEST

De komende maanden staan de vrouwen van Nieuw-West volop in de schijnwerpers. Van meet af aan waren het vooral de vrouwen die inhoud, kracht en kleur gaven aan de buurt, aan de wijk en uiteindelijk aan het Stadsdeel. Ze deden dat soms zichtbaar op de voorgrond, maar veel vaker op de achtergrond. Ze maakten het verschil als vrijwilliger, als professional, als moeder, bewoner, activist, of vertegenwoordiger. 

Vrouwen van Nieuw-West is een project waarbij vooral de vrouwen zelf de regie hebben over wat ze vertellen en laten zien. De productie is in handen van het Amsterdam Museum en Pakhuis de Zwijger, New Metropolis. Het project komt tot stand in samenwerking met OBA, De Meervaart, Vrouw en Vaart, Zina, Laika, The Beach, Stichting Nisa for Nisa, Comenius College, Mundus College, Young Amsterdam en vele andere organisaties en bewoners uit Nieuw-West. Vrouwen van Nieuw-West is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Stadsdeel Nieuw-West.

© Lotte Dale

© Lotte Dale